1
CÔNG TY TNHH THD – VIETNAM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

6312 : Cổng thông tin

Ngành nghề kinh doanh:

– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ kinh doanh dược phẩm)
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ kinh doanh quán bar và quán giải khát có khiêu vũ và không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)
– 6110: Hoạt động viễn thông có dây
+ (trừ kinh doanh dịch vụ cung cấp đại lý truy cập – truy nhập internet)
– 6120: Hoạt động viễn thông không dây
+ (trừ kinh doanh dịch vụ cung cấp đại lý truy cập – truy nhập internet)
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Sản xuất và cài đặt phần mềm
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
+ (trừ kinh doanh dịch vụ cung cấp đại lý truy cập – truy nhập internet)
– 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
+ (trừ kinh doanh dịch vụ cung cấp đại lý truy cập – truy nhập internet)
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI