1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Manoj Clarance Manoharan
Mã số thuế: 0316241410
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
CÔNG TY TNHH THE BIG CLOUD

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính