1
Điện thoại: 0933011766
Người đại diện: HỒ CÔNG MẪN
Mã số thuế: 5801484859
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
CÔNG TY TNHH THE CIRCLE ARCHITECTS

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở