1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0842128385
Người đại diện: NGUYỄN THỊ VIỆT BÌNH
Mã số thuế: 0108617895
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch
CÔNG TY TNHH THE CONSEILLER

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu