1
Điện thoại: 0982354255
Người đại diện: TRƯƠNG HỮU THẮNG
Mã số thuế: 3002134050
Ngành nghề chính: Hoạt động của các cơ sở thể thao
Ngày cấp: 10/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỂ DỤC THỂ THAO CÔNG ĐOÀN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Hoạt động thể thao khác