1
Người đại diện: Huỳnh Chí Lễ
Mã số thuế: 3502437744
Ngành nghề chính: Hoạt động của các cơ sở thể thao
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỂ DỤC THỂ THAO HẢI ÂU

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Hoạt động thể thao khác