1
Người đại diện: LÝ VĨ LƯƠNG
Mã số thuế: 0315431070
Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI DƯƠNG CẦM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Sản xuất nhạc cụ
  • Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
  • Sửa chữa thiết bị khác