1
Người đại diện: PHẠM VĂN TƯỜNG
Mã số thuế: 0316328037
Ngành nghề chính: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI SỐ FINFIN

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan