1
Người đại diện: TRẦN TRUNG SƠN
Mã số thuế: 0315548079
Ngành nghề chính: Hoạt động của các cơ sở thể thao
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỂ THAO THIÊN BẢO

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Giáo dục thể thao và giải trí
  • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại