1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Đặng Thị Chi
Mã số thuế: 0109311282
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 17/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Thebank Assurance Việt Nam

Danh mục ngành nghề:

 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Lập trình máy vi tính
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Quảng cáo
 • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan