1
Điện thoại: 02543636565-0945
Người đại diện: Nguyễn Minh Khoa
Mã số thuế: 3502437945
Ngành nghề chính: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN BÀ RỊA VŨNG TÀU

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Sản xuất điện
 • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
 • Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
 • Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
 • Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Xây dựng công trình công ích khác