1
Tỉnh thành : ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0912055913
Người đại diện: LÒ QUANG CHIÊU
Mã số thuế: 5600324100
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch
CÔNG TY TNHH THIÊN DI ĐIỆN BIÊN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn gạo
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • In ấn
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Sản xuất rượu vang
 • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ