1
CÔNG TY TNHH THIÊN HÒA BÌNH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4659 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 2012: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
+ (không hoạt động tại trụ sở).
– 2822: Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 3313: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 3314: Sửa chữa thiết bị điện
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản)) (Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)
– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ (Trừ mua bán vàng miếng)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp (trừ hóa chất trong lĩnh vực nông nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh); Bán buôn hàng trang trí nội thất. Bán buôn thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y thủy sản; Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật (không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ (trừ tư vấn mang tính chất pháp lý)(trừ đấu giá bất động sản)
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết : Tư vấn các dự án liên quan đến kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc những dự án quản lý nước
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 8531: Đào tạo sơ cấp
+ Chi tiết : Dạy nghề
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)
– 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI