2
CÔNG TY TNHH THIÊN HƯNG EXPRESS
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4663 : Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ngành nghề kinh doanh:

– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ Chi tiết: Bán buôn sắt, thép
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn kính xây dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ôtô chuyên dụng. Vận tải hàng hoá bằng ôtô loại khác. Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
+ Chi tiết: Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới. Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa trong kho khác (trừ kinh doanh kho bãi)
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng sông (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
+ Chi tiết: Cho thuê ô tô, cho thuê xe có động cơ khác

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI