1
Người đại diện: NGUYỄN QUANG THÁI
Mã số thuế: 3603624645
Ngành nghề chính: In ấn
CÔNG TY TNHH THIẾT KÊ IN ẤN QUANG HẢI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Hoàn thiện sản phẩm dệt
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • In ấn
  • Quảng cáo
  • Sao chép bản ghi các loại