1
Người đại diện: PHẠM VĂN HẢI
Mã số thuế: 0315670079
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG PHẠM D.E.S.I.G.N

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất máy chuyên dụng khác
 • Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
 • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
 • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất