1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: HÀ HỮU LỘC
Mã số thuế: 0109659584
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
Ngày cấp: 04/06/2021
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG LỘC HƯNG VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình đường sắt
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở