1
Người đại diện: HỒ THANH TÂM
Mã số thuế: 0315541757
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Ngày cấp: 06/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂM THÀNH PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở