1
Người đại diện: Lường Hữu Hân
Mã số thuế: 0316525123
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHÔI NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở