1
Điện thoại: 0797209099
Người đại diện: NGUYỄN PHONG HẢI
Mã số thuế: 5801399113
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng
Ngày cấp: 26/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT LÂM ĐỒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Phá dỡ
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng công trình thủy
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở