1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LÊ Ý THIỆN
Mã số thuế: 0315824297
Ngành nghề chính: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Ngày cấp: 31/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THO DIA CANADA INC

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê xe có động cơ
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại