1
Điện thoại: 0931432688
Người đại diện: Nguyễn Văn Dũng
Mã số thuế: 0316994118
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CIDU