1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Người đại diện: ZHANG LEI
Mã số thuế: 0801280373
Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH THREE – COLOR STONE STATIONERY (VIỆT NAM)

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic