1
Điện thoại: 0961743739
Người đại diện: TRƯƠNG HỒNG ĐIỆP
Mã số thuế: 0315544194
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 06/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THU GOM PHẾ LIỆU NGHĨA PHÚC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Tái chế phế liệu
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại