1
Điện thoại: 0971784117
Người đại diện: PHẠM THÀNH TRUNG
Mã số thuế: 3702901226
Ngành nghề chính: Hoạt động thú y
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY TNHH THÚ Y THÀNH TRUNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Hoạt động thú y