1
Điện thoại: 0905824179
Người đại diện: DƯƠNG ĐỨC TÂM
Mã số thuế: 4101540714
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT NHƯ Ý

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở