1
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BỔ SUNG HẠNH HÒA
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

1079 : Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng, sản xuất gia vị; sản xuất các loại trà dược thảo;sản xuất phụ gia, nguyên liệu thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không sản xuất hóa chất tại trụ sở)
– 1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
+ Chi tiết: sản xuất nước uống đống chai
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: bán buôn thực phẩm chức năng
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI