1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN PHƯỚC LỘC
Mã số thuế: 0315418175
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ASEAN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ đóng gói
 • Đại lý du lịch
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Quảng cáo
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Sản xuất rượu vang
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ