1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Mã số thuế: 3603628791
Ngành nghề chính: Dịch vụ ăn uống khác
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGỌC HÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác