1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ
Mã số thuế: 0315425581
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NGUYỄN THỊ MỸ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh