1
Điện thoại: 0901858111
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NAM
Mã số thuế: 0315608063
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH NAM LONG