1
Người đại diện: Đào Quốc Tuấn
Mã số thuế: 3502393423
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỨ HẢI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán mô tô, xe máy