1
Điện thoại: 0374631088
Người đại diện: Đỗ Thị Hoài An
Mã số thuế: 4001167062
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN AN VI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh