1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN TRÍ THỨC
Mã số thuế: 3702742625
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 14/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH NHẬT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động cấp tín dụng khác