1
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: 0918337709
Người đại diện: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Mã số thuế: 3603659260
Ngày cấp: 31/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Thương Mại Bất Động Sản Duy Nghĩa

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
  • Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác