1
Người đại diện: VÕ LÊ HẠNH UYÊN
Mã số thuế: 0316480585
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHRISTINA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
 • Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất