1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0978535300
Người đại diện: TRẦN QUANG HIỂN
Mã số thuế: 3702753144
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 25/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU YOAKE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị