1
Người đại diện: LÊ NGUYỄN THÀNH TÂM
Mã số thuế: 0316431394
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ KỸ THUẬT NHÂN TÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất máy chuyên dụng khác
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị