1
Điện thoại: 0826968896
Người đại diện: NGUYỄN THỦY TIÊN
Mã số thuế: 0316479766
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ GANA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh