1
Điện thoại: 0946777379
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TỚI
Mã số thuế: 1801680912
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAWN

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Dịch vụ đóng gói
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
 • Xử lý hạt giống để nhân giống