1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TUÂN
Mã số thuế: 0108539414
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT VẢI CHANGTAI VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu