2
Điện thoại: 0907344887
Người đại diện: Lê Thị Thanh Tuyền
Mã số thuế: 3603605145
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN XANH VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh