1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÙI VĂN XÂM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4632 : Bán buôn thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh:

– 0311: Khai thác thuỷ sản biển
– 0312: Khai thác thuỷ sản nội địa
– 0321: Nuôi trồng thuỷ sản biển
– 0322: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ Chi tiết: Sơ chế thủy hải sản
– 1080: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
+ Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Chi tiết: Sản xuất bột cá (không hoạt động tại trụ sở)
– 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn thủy hải sản (tươi sống và khô). Bán buôn thủy sản, thực phẩm, rau quả; Xuất nhập khẩu thủy sản, thực phẩm, rau quả.
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản.
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ thủy sản, thực phẩm, rau quả, thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt, cút; Bán lẻ thức ăn gia súc, lương thực chế biến, rau quả chế biến, các loại gia vị, phụ gia và hàng nông sản, trồng trọt. (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI