1
Người đại diện: NGUYỄN DUY KHÁNH
Mã số thuế: 0315635363
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 18/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO NGUYÊN VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ đóng gói