1
Điện thoại: 0903613993
Người đại diện: NGÔ THANH THẢO
Mã số thuế: 0315614589
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác
Ngày cấp: 18/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BẢO HÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác