1
Người đại diện: HỒ NGỌC BÔNG HỒNG
Mã số thuế: 0315600459
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KẾT NỐI ĐỊA PHƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch