1
Điện thoại: 0898416338
Người đại diện: Nguyễn Thành Trung
Mã số thuế: 1201653610
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh