1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: VŨ THỊ THẢO
Mã số thuế: 3702786213
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 03/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ THẢO

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ