1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0916298832
Người đại diện: Huỳnh Quốc Bảo
Mã số thuế: 0316221090
Ngành nghề chính: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH BẢO

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Quảng cáo