1
Tỉnh thành : CẦN THƠ
Điện thoại: 02923850816/02923850876
Người đại diện: Trần Thị Ngọc Dung
Mã số thuế: 1801724648
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH THÔN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hành khách đường bộ khác